Akademickie Targi Pracy Trójmiasto

Realizator

Akademickie Targi Pracy Trójmiasto realizuje Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

Zgłoszenia do współpracy przyjmuje Katarzyna Legeżyńska.

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Biuro: ul. Bażyńskiego 1A, 80-952 Gdańsk

tel: 58 523 33 63
e-mail: atp@ug.edu.pl
www: www.atp.ug.edu.pl