Akademickie Targi Pracy Trójmiasto

Akademickie Centrum Karier AWFiS Gdańsk

Biuro Karier Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu

ul. Kazimierza Górskiego 1, budynek B, pok. 114,115

80-336 Gdańsk

tel. (058) 55 47 402

http://www.ack.awfis.net

www.awf.gda.pl

42039-0ac00115-60f8-caa7ZALACZNIK_3C_ackKOLOR