Akademickie Targi Pracy Trójmiasto

Coaching ICF

Zapraszamy Państwo do udziału w warsztatach prowadzonych przez akredytowanych coachów  z International Coach Federation Polska ( ICF Polska ) 

logo ICF

Na warsztaty NIE OBOWIĄZUJĄ zapisy

 

1. Warsztat „Coaching w służbie kariery i rozwoju zawodowego”

Co zyskujesz?

 • Wiedzę o tym jak budować swoje mocne strony jako kandydata do pracy oraz członka zespołu.
 • Znajomość najważniejszych technik komunikacyjnych służących podkreśleniu swoich mocnych stron i zasobów.
 • Pierwszy krok w kierunku świadomego planowania swojej drogi zawodowej zgodnie z sobą samym.

Program warsztatu:

 • Budowanie swoich mocnych stron i zasobów.
 • Rozwój technik i strategii autoprezentacyjnych – komunikacja wzmacniająca zasoby i mocne strony.
 • Planowanie kariery i rozwoju zawodowego w oparciu o swoje zasoby, wartości i cele osobiste.
 • Action plan – kolejne kroki do wdrożenia w życie.

Czas trwania:

 • 90 minut

Prowadzący:

 • Piotr Ławacz – partner rozwoju osobistego, psycholog, trener biznesu, konsultant ds. zarządzania i sprzedaży, akredytowany coach International Coach Federation (ICF) na poziomie ACC; Lider Oddziału Trójmiejskiego ICF Polska; kierownik merytoryczny Studium Akademia Coachingu Biznesowego, właściciel i coach typu executive i life w Pracowni Rozwoju Osobistego WIN.

BEZ ZAPISÓW !!!

 

 

2. WARSZTAT „Coaching. Zmiana schematów myślenia”

Program warsztatu:

 • Czym jest coaching, czym jest zmiana?
 • Jak korzystać z pytań i kreować własną rzeczywistość?
 • Czy można stać się człowiekiem sukcesu, gdy stoi się w miejscu lub patrzy się wstecz?
 • Rola pytań w dążeniu do celu. Jakie pytania sobie zadawać, aby problem zamienić na cel?
 • Praktyczne ćwiczenia: rama problemu – rama celu, cztery pozycje percepcyjne.
 • Od zmiany w myśleniu do sukcesu.

Dla kogo warsztaty

 • dla tych, którzy potrzebują mobilizacji do zmiany;
 • dla pragnących optymizmu;
 • dla tych, którzy czują, że stoją w miejscu;
 • dla mających przed sobą trudne decyzje;
 • dla chcących wyznaczyć sobie kierunek działania.

Czas trwania:

 • 60 minut

Prowadzący:

 • Maria Rokita-Tarka  – akredytowany coach ICC (International Coaching Community). Przygotowuje się do uzyskania certyfikatu ACC ICF.  Z wykształcenia jest inżynierem o specjalności organizacja systemów produkcyjnych. Pracuje w szkole ponadgimnazjalnej, prowadzi sesje coachingowe w Swissmedzie. Wspiera ludzi w zmianie, a przede wszystkim w zmianie schematów myślenia i postępowania na takie, które umożliwia im efektywne działanie w ważnych obszarach ich życia.

BEZ ZAPISÓW !!!

 

 

3. WARSZTAT „Jak odnaleźć się w pracy”

Co zyskujesz?

 • Wiedzę o tym, w jaki sposób odnaleźć się w pierwszych dniach pracy, w nowym środowisku, wśród nowych osób.
 • Umiejętność znalezienia zasobów, motywacji i możliwości, które możesz wykorzystać w nowej pracy.

Program warsztatu:

 • Pierwsze wrażenie – to działa w dwie strony!
 • W poszukiwaniu zasobów – co mam, z czego mogę korzystać, co mogę mieć?
 • Aaaaby chciało mi się chcieć…
 • Rozpoznanie i wykorzystywanie możliwości rozwoju zawodowego.

Czas trwania:

 • 60 minut

Prowadzący:

 • Jarek Łojewski – Coach. Trener. Mentor. Manager IT. Przedsiębiorca. ACC ICF Coach. Certyfikowany coach CoachWise. 25 lat doświadczenia zawodowego jako przedsiębiorca oraz manager IT w bankach należących do grupy GE Capital. Współpracuje z inkubatorami przedsiębiorczości, firmami doradczymi i szkoleniowymi w zakresie doradztwa, szkoleń oraz coachingu biznesowego i rozwoju zawodowego.

BEZ ZAPISÓW !!!

 

 

4. WARSZTAT „Kreowanie wizji”

 

Co zyskujesz?

 • Wiedzę o tym, czym jest wizja i jaką pełni rolę w planowaniu własnego życia zawodowego i osobistego.
 • Praktyczną umiejętność kreowania wizji oraz narzędzia do tego przydatne.

Program warsztatu:

 • Czym jest wizja?
 • Rola wizji w planowaniu strategicznym.
 • Zasady formułowanie wizji (vision statement).
 • Praktyczne ćwiczenia w kreowaniu własnych wizji przez uczestników.
 • Od wizji do działania.

Czas trwania:

 • 60 minut

Prowadzący:

 • Jacek Kozłowski – dr psychologii, akredytowany coach International Coach Federation (ICF) na poziomie ACC. Prezes Zarządu ICF Polska. Konsultant w DDI Poland. Właściciel i executive coach w Coach View. Od blisko 20 lat jego profesją i pasją jest wspieranie rozwoju ludzi. Obecnie specjalizuje się w coachingu wyższej kadry menedżerskiej, realizując programy rozwojowe w formie sesji indywidualnych i zespołowych. Jako konsultant wspiera menedżerów we wdrażaniu w organizacjach coachingowego stylu zarządzania.

 

BEZ ZAPISÓW !!!