Akademickie Targi Pracy Trójmiasto

Misja ATP

Naszą misją jest wsparcie studentów i absolwentów w planowaniu
i rozwoju własnej kariery zawodowej, zgodnie z posiadanymi kompetencjami
i umiejętnościami nabytymi w toku studiów.